Historie a současnost

V šedesátých letech se dostala do Československa disciplína zvaná Hon na lišku, na přelomu 70. a 80. let byl zvolen přesnější název rádiový orientační běh (ROB). Přesto ti dříve narození stále používají názvy jako lišky (kontroly) a liškaři (závodníci). Základem radiového orientačního běhu je s pomocí přijímače a mapy (používají se mapy pro klasický orientační běh) pokud možno v ideálním pořadí (není pevně dáno, závisí na závodníkově volbě – i to je faktor výrazně spolurozhodující o výsledku) vyhledat stanovený počet vysílačů (kontrol/lišek) a v co nejkratším čase doběhnout do cíle. V mapě má závodník (liškař) zakreslen pouze start a cíl (přesněji polohu "majáku" – cílového vysílače vysílajícího trvale na frekvenci odlišné od závodní), jinak vše závisí na jeho práci s přijímačem a schopnosti přesného zaměření – mapa pro něj není ničím více (a ničím méně) než vhodnou pomůckou pro volbu nejlepšího postupu mezi jednotlivými kontrolami a zejména pak do cíle. Soutěží se v pásmech 3,5 MHz a 144 MHz (každé pásmo má jiný typ přijímače a specifické chování radiových vln v terénu).

Pražský oddíl Radioklub OK1KYP začal pracovat pod hlavičkou Svazarmu roku 1975 na Spořilově na ZŠ Choceradská, jeho členové se věnovali nejen hledání lišek, ale také radioamatérskému vysílání a technickým soutěžím mládeže. V období na začátku 90. let, kdy mnohé radiokluby zanikly, jsme přišli o technické zázemí (vlastní klubovnu v podobě dvou stavebních buněk). Někteří členové s touto zájmovou činností skončili, nakonec vytrvala jen sekce ROB.
V současné době má náš oddíl kolem 80 členů, z toho polovina je aktivních závodníků, kteří se účastní soutěží ROB. Pravidelně pořádáme okresní, krajské a v poslední době i republikové soutěže. Závodní sezóna začíná v dubnu a končí v říjnu. Ročně absolvujeme cca 15-25 soutěží po celé České republice i v zahraničí. Mimo ROB někteří závodníci doplňkově závodí v orientačním běhu (SK Praga Praha).

Tréninky ROB se konají pravidelně v období duben-červen a září-říjen ve čtvrtek 17 – 19 hod v lesoparcích na Praze 4 (Krčský les, Kunratický les, Divadlo – Novodvorská, Kamýk, Zátišský potok – Hodkovičky). V zimním období navštěvujeme tělocvičnu na ZŠ Pošepného – středa 17,00-18,00 a bazén v SOU Zelený pruh – čtvrtek 18-19 hod.